JustBooks.nl: Over ons

JustBooks.nl is een zoekmachine die online meer dan 150 miljoen boeken zoekt die te koop zijn - nieuw, tweedehands, zeldzaam, out-of-print, vakliteratuur en studieboeken. Wij besparen u tijd door in elke online catalogus voor u te zoeken en u zo de beste selectie van nieuwe en tweedehands boeken weer te geven, duidelijk gerangschikt naar prijs. Als u een boek vindt wat u bevalt, kunt u dit direct bij de oorspronkelijke verkoper kopen, wij brengen hier geen extra kosten voor in rekening.

De boekzoekmachine beschikt over de gegevens van de grootste online-boekhandelaren en marktplaatsen. Tevens ook van minder bekende en onafhankelijke boekhandelaren zodat we voor u het beste resultaat vinden. Wanneer u iets gevonden heeft, klikt u eenvoudig op de prijs om de website van de aanbieder te kunnen bekijken en het boek direct te kunnen bestellen.

De JustBooks.nl website is deel van het Bookfinder.com/Justbooks netwerk dat uit een team van programmeurs bestaat uit Berkeley (Californië, USA) en Düsseldorf (Duitsland). Natuurlijk gebruiken we als gepassioneerde boekliefhebbers ook zelf JustBooks.nl. In onze blogs BookFinder.com Journal en JustBooks.de Blog vertellen wij over ons werk. Daar pleiten we ook voor een sterke en diverse boekenbranche.

Bookfinder.com werd in 1997 door Anirvan Chatterjee (persoonlijke website) ontwikkeld. In die tijd was hij een 19-jarige student aan de universiteit van Californië, Berkeley. Gedurende de jaren heeft de website zich tot één van de beste websites ontwikkeld om online boeken te kopen. Onze gebruikers en de pers hebben ontdekt waarom we een van de meest waardevolle bronnen zijn en geven ons tevens nuttige feedback. Of u nu een verzamelaar bent van zeldzame boeken of goedkope leesboeken voor in de trein zoekt, wij zijn ervan overtuigd dat u onze gebruiksvriendelijke, brede en veelzijdige zoekmachine zult waarderen.

Onze zoekcatalogus

  • Meer dan 150 miljoen boeken
  • Nieuw, tweedehands, zeldzaam en antiquarisch
  • Boeken uit meer dan 50 landen
  • Boeken geschreven in het Duits, Engels, Frans en Italiaans

Ons wereldwijde netwerk van boekzoekmachines:

BookFinder.com heeft haar hoofdkantoor in Berkeley (Californië, USA) en is een onafhankelijke dochteronderneming van de Canadese onderneming AbeBooks Inc. in Victoria (Brits Columbia).